W Klastrze BRI zrzeszonych jest ponad 100 podmiotów, w tym: przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i Instytucje Otoczenia Biznesu. Członkostwo w sieci jest dobrowolne i nie generuje kosztów oraz zobowiązań finansowych. Każdy ze zrzeszonych podmiotów może w pełni korzystać z dóbr wypracowanych przez Klaster oraz w pełni uczestniczyć, na równi z innymi, w jego rozwoju.